HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND HEMSLÖJDEN I ÖSTERGÖTLAND
BJÖRKVISP

BJÖRKVISP

145 SEK
Ingen visp sägs vara så bra till vit sås som en björkvisp!
Vacker, traditionell visp i björkris, ca 33 cm lång. Tillverkad av Tryggve Johansson.

I lövsprickningen, när saven stiger, släpper barken lätt på björkris. Björkriset ska
vara nybrutet och grenarna skalas rena från bark så de blir alldeles vita.